Υπηρεσίες - Rita Bratanis - Migration Services, Sydney Australia

Start thinking about your future!

Υπηρεσίες

Στην Αυστραλία υπάρχουν πάνω από 140 διαφορετικοί τύποι βίζας που οδηγούν είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για σας η απόκτηση βίζας στην Αυστραλία.

Η Ρίτα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η όλη διαδικασία να είναι όσο λιγότερο επίπονη είναι δυνατό για σας. Θα σας καθοδηγήσει στην πορεία επιλογής του καταλληλότερου τύπου βίζας ανάλογα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και διαθέτετε.

Θα φροντίσει ώστε να ενισχύσει την αίτησή σας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της μεταναστευτικής νομοθεσίας ώστε η αίτησή σας να είναι ολοκληρωμένη και προς όφελος σας.

Rita Bratanis Migration Services θα παραδώσει στο Υπουργείο μια αίτηση ολοκληρωμένη και έτοιμη για αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

Η Ρίτα θα παρακολουθεί την πορεία της αίτησής σας και θα σας ενημερώνει σε κάθε στάδιο με απόλυτη διαφάνεια.

Με τη Ρίτα Μπρατάνη μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε μια φιλική και υψηλού
επιπέδου επαγγελματική μεταχείριση καθ’ όλη την πορεία της διαδρομής απόκτησης Αυστραλιανής βίζας.

What our customers say about us

TOP